Oecumenische Dienst

Datum 20 januari 2019
Tijd 11:00 - 13:00 uur
Locatie Haarlem

Oecumenische Dienst om 11 uur in de nieuwe Bavo aan de Leidse vaart. De dienst is voorbereid met de PKN centrum en west, Lutheranen, Oud Katholieken, Rooms katholieken, Groenmarktkerk  en Remonstranten en wordt geleid door Ds Sabine du Croo de Jongh. Er is aandacht voor het project ‘Gasten in de stad’ waar ook voor wordt gecollecteerd.

Agenda