Nieuwjaarsbegroeting “Zicht krijgen op een nieuw begin”

Datum 8 januari 2017
Tijd 10:30 uur
Locatie Haarlem

Bij de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar komen we voor de dienst bij elkaar om, met een kopje koffie/thee, elkaar te begroeten en nieuwjaarswensen uit te wisselen. Daarna zal de voorzitter een korte toespraak houden, waarbij hij ook zal ingaan op de ‘nieuwe’ situatie in het komend jaar, als ds. Antje van der Hoek ons als predikant gaat verlaten (per 1 februari). Daarna een korte kerkdienst: ‘Zicht krijgen op een nieuw begin’. Voorganger: ds. Antje van der Hoek.

Agenda