Hedendaags geweld, filosofische reflectie. Cursus

Datum 11 oktober 2016
Tijd 20:00 - 21:45 uur
Locatie Haarlem

De cursus ” filosofische reflecties op hedendaags geweld” begint op dinsdagavond 11 oktober . In deze filosofische cursus van drie avonden (volgende avonden 8 nov. en 6 dec.) willen wij reflecteren op (de dreiging) van geweld en ons afvragen hoe wij ons hiertoe moeten verhouden. Deze eerste keer bespreken we de Mennolezing van filosoof Hans Achterhuis:http://www.doopsgezind.nl/bestanden/extern/documenten/2014/Tekst_Menno_Simons_Lezing_2014.pdf. Verdere info bij Dr Antje van der Hoek hoek@nedtruss.com. Aan niet-vrienden/ leden van de remonstrantse gemeente wordt en bijdrage van 5, – € per keer gevraagd.

Agenda