Mijn God schiep eerst de dieren

Mijn God schiep eerst de dieren
Datum 24 januari 2016
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Haarlem

Kerkdienst over ‘Mijn God schiep eerst de dieren.’ In deze dienst is er ook een agapè-viering waarin brood en druivensap met elkaar gedeeld worden, en er gediscus­sieerd wordt. Ds. Sabine du Croo gaat voor.

Agenda