Mijn God gelooft in mij

Mijn God gelooft in mij
Datum 21 februari 2016
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Haarlem

Kerkdienst over ‘Mijn God gelooft in mij’ door Ds. Sabine du Croo.

Een preek over dat vertrouwen een beter woord is dan geloven,

en dat vertrouwen sterkt,

en dat je met vertrouwen iemand aanspreekt op zijn/haar kracht.

Dit aan de hand van Marcus 5,  de tekst over de gestoorde man,

die werd aangesproken met ‘Wat is je naam’ en antwoordde met ‘Mijn naam is legioen, want we zijn met velen’.

 

Losse opmerking:

Preken in onze kerk zijn nooit bedoeld als eindwoord,

maar altijd als beginwoord,

om je aan het denken te zetten, er zelf mee verder te gaan.

Dingen te betwijfelen en bevragen,

Stil te staan bij wat je raakt, bij wat ontroert en troost,

 

Het gaat niet om de preek,

het gaat om wat jij er zelf mee doet daarná.

 

Agenda