De Mattheüs van Bach, een korte cursus

Datum 2 maart 2017
Tijd 14:30 - 16:30 uur
Locatie Haarlem

Op donderdagmiddag 2 maart (14.30–16.30 u.) is er in de Remonstrantenzaal een eerste samenkomst van ‘De Mattheüs van Bach, een korte cursus”. Overige data zijn 16 en 30 maart. Deze cursus is ‘s middags (itt eerdere vermeldingen). De dienst sluit aan op de dienst van zondag op 19 maart 2017 (zie hieronder). We lezen het boekje ‘Bach’ van Maarten ’t Hart (zelf aanschaffen) en bekijken de film ‘Mein Name ist Bach’. Ook lezen en bespreken we de teksten van de Mattheüs o.l.v. ds Sabine du Croo (sabineducroo@gmail.com). Die teksten zijn samengesteld uit verschillende bronnen: Mattheüs 26 en 27 (evangelist), oude kerkliederen (koralen) en uit Duitse piëtistische teksten (aria’s). Bij aanvang van de cursus krijgt u een reader met de teksten Duits Nederlands. Op 12 maart gaan we naar een lezing van Kees van Houten over ‘De kruisvorm in de Mattheüs’. Meer informatie.  Als afsluiting gaan we op een nader te bepalen datum naar een uitvoering van de Mattheüs, hetzij in Haarlem hetzij in Amsterdam.  Kosten van vervoer en toegang bij de lezing en het concert zijn voor eigen rekening.

Agenda