Zingen! Om stil van te worden. Kerkdienst o.l.v. ds. Sabine du Croo de Jongh

Datum
13 mei 2018
Tijd
10:30 uur
Locatie
HAARLEM

In een workshop hebben 30 zangers onder leiding van Antje de Wit gezocht naar de relatie tussen ‘zang’ en ‘de stilte in jezelf’. En hoe je die twee elkaar kunt laten versterken.

In de kerkdienst van 13 mei laten we liederen horen met herhalingen of met adempauzes, en liederen die horen bij stilte en gebed.

Deze dienst is een dienst samen met de Protestantse Gemeente van Haarlem-Centrum

Agenda