Kerkdienst. Voorganger ds. M. Roos

Datum 3 juni 2018
Tijd 10:20 uur
Locatie HAARLEM

Gastpredikant ds. Martin Roos.
Ds. Roos was gedurende 32 jaar, tot zijn emeritaat in 2004, voorganger van de NPB (thans Vrijzinnigen) in Wou­brugge en Nieuwveen. Deze taak vervulde hij één dag per week, voor het overige was hij leraar (geschiedenis) aan het Gymnasium in Den Haag. Ook is ds. Roos een groot aantal jaren lid geweest van het Hoofdbestuur van de NPB en docent kerkgeschiedenis aan de Opleiding voor Vrijzinnig Pastoraat.
Ds. Roos is lid van de Remonstrantse kerk in Leiden.

Agenda