Kerkdienst ´Vanuit het duister naar Advent´ voorganger ds. I Leng Tan

Datum 25 november 2018
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Haarlem

Het thema van de dienst van 25 november 2018 is ´Vanuit het duister naar Advent.´ De tekst volgens het Oecumenisch leesrooster, Marcus 13:14-27, gaat over de komst van de Mensenzoon. Het is de laatste dienst van het kerkelijk jaar om ons daarna voor te bereiden op het Kerstfeest, het feest van het Licht.

I Leng Tan gaat sinds 2009 voor in kerkdiensten. Ze werkt mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep ´De Grote Kerk door de week´ in Haarlem.

 

Agenda