Filosofisch Café: Paul van Tongeren “Willen sterven”

Datum 24 oktober 2018
Tijd 19:45 - 22:00 uur
Locatie Haarlem

‘Wie anders dan ik zelf zou het recht hebben om te beslissen over mijn leven?’

In het essay ‘Willen sterven’ van Paul van Tongeren wordt die notie autonomie nader onderzocht, evenals het begrip van de wil, dat immers een centrale rol speelt in die veronderstelde autonomie. In existentiële keuzesituaties stuit de autonomie op haar grenzen. Paul van Tongeren zet de filosofie in voor een verheldering van de problemen die schuilgaan achter de vanzelfsprekendheden van de eigen tijd.

Paul van Tongeren (1950) is hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven (België) en geassocieerd onderzoeker van de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika). Zijn boek Leven is een kunst (Klement 2012) won in 2013 de Socratesprijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek.   www.paulvantongeren.nl

Opgave niet nodig. Toegang: €5.

Agenda