Filosofisch Cafe met Arnold Ziegelaar

Datum 15 november 2017
Tijd 19:45 - 22:00 uur
Locatie Haarlem
Entree
€ 5

Op woensdag 15 november komt Arnold Ziegelaar in het Filosofisch Café.

Oorspronkelijk bewustzijn”.

Als we bewustzijn proberen te definiëren blijkt het een rijkdom aan aspecten te bevatten die we nader kunnen onderzoeken. Mensen hebben, zo zeggen we, een mate­riële, lichamelijke kant en een geestelijke, zielsmatige kant. Van oudsher roept dit onderscheid fundamentele vragen op: hoe verhouden deze twee kanten zich tot elkaar? Is de een tot de ander te reduceren? Op welke wijze kunnen hersenen bewustzijn of ziel voortbrengen? Of kunnen die onafhan­kelijk van de hersenen bestaan?

Arnold Ziegelaar (1962) studeerde aanvankelijk theoretische fysica, en later filosofie aan de universiteit van Leiden. Hij is filosoof, beeldend kunste­naar en schrijver. Hij doceert filosofie in het hoger onder­wijs, onder andere bij de HOVO (Hoger onderwijs voor Ouderen) en bij de Academie voor geestes­weten­schappen.
Hij is auteur van onder meer
Aardse mys­tiek, een inleiding in de filosofie van de verwon­dering (2015) en Oorspronkelijk bewustzijn, een kritiek van de neuromane rede (2016). Beide boeken ontvingen lovende recensies.

Agenda