Dienst herdenking overledenen

Dienst herdenking overledenen
Datum 22 november 2015
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Haarlem

Het is in de protestantse kerk gebruikelijk dat de laatste zondag vóór advent in het teken staat van het herdenken van de overledenen. Zo ook in onze Remonstrantse Kerk.

De namen van leden en vrienden van onze gemeente, die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn, worden dan hardop genoemd en er wordt voor ieder van hen een kaars aangestoken. De familie en vrienden van deze overledenen zijn al een paar weken geleden hiervoor uitgenodigd.

Ná het noemen van de namen is er voor iedereen de gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor een dierbare overledene.

Wij vragen u mensen mee te nemen van wie u weet dat ze in de rouw zijn. Misschien vinden ze het prettig om zich voor een uur opgenomen te voelen in onze geloofsgemeenschap. Het is een dienst bedoeld om samen stil te staan bij onze geliefden die zijn overleden en bij ons eigen verdriet daarover. En ook om te overdenken wat je weer moed en energie geeft en je op een nieuw spoor kan zetten.

Agenda