Dienst in Doopsgezinde Kerk. Beelden van Jezus: ‘Wie zeggen jullie dat ik ben?’

Datum 2 oktober 2016
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Haarlem

Twee keer per jaar is er een kerkdienst samen met Doopsgezinden. Deze najaarsdienst vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk, Frankestraat. Voorgangers zijn ds Alex Noord en ds Sabine du Croo de Jongh.

‘Wie zeggen jullie dat ik ben?‘ vraagt Jezus zijn leerlingen. Wie is Jezus, wat voor beeld hebben wij, heb jij, van Jezus? Heb je wel een beeld van Jezus? Zo nee, zegt dat iets over jou, over onze samenleving? En zo ja, verandert dat naar je omstandigheden? Welke beelden vind je vervelend of onzinnig?

‘Wie zeggen jullie dat ik ben’, beelden van Jezus, staan centraal op 2 oktober in de gezamenlijke dienst van Doopsgezinden en Remonstranten. En dat bezinnen op beelden doen we op verschillende manieren: met plaatjes op de beamer, met een uiteenzetting door ds Noord, een meditatieve overdenking door ds du Croo, en door met elkaar in gesprek te gaan.

Kom vooral, breng je eigen beelden in in het gesprek en heb de moed je eigen beelden te laten veranderen door wat je hoort en ziet.

Agenda