De kerk als leerschool voor compassie (Peter Nissen)

De kerk als leerschool voor compassie (Peter Nissen)
Datum 29 september 2015
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Haarlem

Nissen

 

 

“De kerk is een leerschool voor compassie” zegt Peter Nissen in zijn Goddeeltje over de kerk. Het is een plek waar we onze onvolkomenheid onder ogen zien, maar ook horen dat we aanvaard zijn. We vieren er in tekens dat gemeenschap en verbondenheid mogelijk zijn, ondanks alles, en dat er grond is voor onze hoop op een menselijke wereld, opnieuw ondanks alles.

Peter Nissen is hoogleraar spiritualiteitstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en, sinds kort, remonstrants predikant in Oosterbeek. Van huis uit is hij rooms-katholiek, maar hij koos bewust voor de Remonstrantse Broederschap omdat hij zich daar beter thuis voelt. Peter getuigt van veel passie voor de kerk als spirituele gemeenschap, ondanks de krimp daarvan in dit deel van de wereld. De gemeenteavond wordt muzikaal opgeluisterd door violiste Suzanne Groot.

 

Tijd: dinsdagavond 29 september, aanvang 20.00u

Kosten: schaalcollecte aan de uitgang

U bent van harte welkom!

Agenda