Cursus “Compassie”

Cursus “Compassie”
Datum 17 november 2016
Tijd 10:00 uur

In het jaarprogramma waren te weinig activiteiten overdag gepland. Daarom wordt er nu een extra cursus gestart rond het boek “Compassie” van Karen Armstrong op de donderdagochtend. Gespreksleiding ds. Antje van der Hoek.

Verdere data: 17 november, 1 december, 15 december, aanvang 10.00u.

Opgave bij ds. A vd Hoek.

Agenda