Algemene Leden Vergadering en kerkdienst

Datum 15 september 2019
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Haarlem

Op zondag 15 september van 10.30 tot 10.45 is er een korte extra ALV. Agenda: Goedkeuring jaarverslag en benoeming van de heer J.W. Kruisinga als nieuwe penningmeester. Iedereen is welkom. Alleen leden en vrienden hebben stemrecht.

Aansluitend start de dienst waarin ds Sabine du Croo voorgaat en de kerkenraadsleden worden bevestigd.

Agenda