Kerkdienst: was Jezus een revolutionair? met ds. J.W. Verwijs

Datum 11 maart 2018
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Haarlem

Ds. Sjaak Verwijs was predikant van de Protestantse gemeente te Zandvoort.
Sinds 7 jaar is hij directeur van de Bond van Nederlandse Predikanten, waarbij ook veel remonstrantse predikanten zijn aangesloten.
Het thema van de dienst is: was Jezus een revolutionair? N.a.v. het verhaal van de tempelreiniging na zijn intocht in Jeruzalem.

Agenda